Tô - Chén - Dĩa - Thố - Ly

Chén dĩa đựng thức ăn nước chấm gốm sứ Sheri DC01.

Chén dĩa đựng thức ăn nước chấm gốm sứ Sheri DC01.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Thố gang tráng men Jinghui KP30.

Thố gang tráng men Jinghui KP30.

1.160.000 VND
 (0 reviews)
Khay thố gang đựng thức ăn Jinghui KP3001.

Khay thố gang đựng thức ăn Jinghui KP3001.

835.000 VND
 (0 reviews)
Nồi gang tráng men lòng phủ chống dính Jinghui JH25.

Nồi gang tráng men lòng phủ chống dính Jinghui JH25.

1.295.000 VND
 (0 reviews)
Thố gang đựng thức ăn Jinghui KYP3944.

Thố gang đựng thức ăn Jinghui KYP3944.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Thố gang đựng thức ăn Jinghui MB22.

Thố gang đựng thức ăn Jinghui MB22.

780.000 VND
 (0 reviews)
Thố gang tráng men đựng thức ăn Jinghui TC21.

Thố gang tráng men đựng thức ăn Jinghui TC21.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Thố gang tráng men đựng thức ăn Jinghui TCFE33.

Thố gang tráng men đựng thức ăn Jinghui TCFE33.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Tô thố inox 2 lớp cách nhiệt Vandhome G19027.

Tô thố inox 2 lớp cách nhiệt Vandhome G19027.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Chén tô inox 304 2 lớp cách nhiệt Vanhome G09044.

Chén tô inox 304 2 lớp cách nhiệt Vanhome G09044.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Chén cơm inox 304 2 lớp cách nhiệt Vandhome G09040.

Chén cơm inox 304 2 lớp cách nhiệt Vandhome G09040.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Chén thuyền đựng nước sốt inox 304 Pilot PL007 Độ dày 1.5mm

Chén thuyền đựng nước sốt inox 304 Pilot PL007 Độ dày 1.5mm

Liên Hệ
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top