Bình Giữ Nhiệt - Ly Giữ Nhiệt

Bình giữ nhiệt 1500ml Bangda BDKH20C150, chất liệu inox 304.

Bình giữ nhiệt 1500ml Bangda BDKH20C150, chất liệu inox 304.

910.000 VND
 (0 reviews)
Bình giữ nhiệt lọc trà 2 lớp thủy tinh 350ml Bangda DBLA33.

Bình giữ nhiệt lọc trà 2 lớp thủy tinh 350ml Bangda DBLA33.

500.000 VND
 (0 reviews)
Bình giữ nhiệt lọc trà 2 lớp thủy tinh 350ml Bangda DBLA30C35.

Bình giữ nhiệt lọc trà 2 lớp thủy tinh 350ml Bangda DBLA30C35.

450.000 VND
 (0 reviews)
Ly giữ nhiệt 480ml Bangda BDB30C48, chất liệu inox 304.

Ly giữ nhiệt 480ml Bangda BDB30C48, chất liệu inox 304.

680.000 VND
 (0 reviews)
Bình giữ nhiệt 420ml Bangda DA23C42, chất liệu inox 304.

Bình giữ nhiệt 420ml Bangda DA23C42, chất liệu inox 304.

500.000 VND
 (0 reviews)
Ly giữ nhiệt 370mlBangda DA26C37, chất liệu inox 304.

Ly giữ nhiệt 370mlBangda DA26C37, chất liệu inox 304.

450.000 VND
 (0 reviews)
Ly giữ nhiệt 500ml Bangda DA31, chất liệu inox 304.

Ly giữ nhiệt 500ml Bangda DA31, chất liệu inox 304.

590.000 VND
 (0 reviews)
Bình giữ nhiệt 800ml Bangda BDY780, chất liệu inox 304.

Bình giữ nhiệt 800ml Bangda BDY780, chất liệu inox 304.

880.000 VND
 (0 reviews)
Bình giữ nhiệt 500ml Bangda BDZ55C50, chất liệu inox 304.

Bình giữ nhiệt 500ml Bangda BDZ55C50, chất liệu inox 304.

420.000 VND
 (0 reviews)
Bình giữ nhiệt 230ml Bangda DA15, chất liệu inox 304.

Bình giữ nhiệt 230ml Bangda DA15, chất liệu inox 304.

310.000 VND
 (0 reviews)
Bình giữ nhiệt lọc trà 2 lớp thủy tinh 350ml Bangda DBLA28C35.

Bình giữ nhiệt lọc trà 2 lớp thủy tinh 350ml Bangda DBLA28C35.

410.000 VND
 (0 reviews)
Bình giữ nhiệt 300ml, 370ml Bangda DA20C30, chất liệu 304.

Bình giữ nhiệt 300ml, 370ml Bangda DA20C30, chất liệu 304.

Liên Hệ
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top