Máy Sấy - Tạo Kiểu Tóc

Máy sấy tóc Sunhouse SHD2318 công suất 1800W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

Máy sấy tóc Sunhouse SHD2318 công suất 1800W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

395.000 VND
 (0 reviews)
Máy sấy tóc Sunhouse SHD2317 công suất 1800W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

Máy sấy tóc Sunhouse SHD2317 công suất 1800W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

380.000 VND
 (0 reviews)
Máy sấy tóc Sunhouse SHD2316 công suất 1600W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

Máy sấy tóc Sunhouse SHD2316 công suất 1600W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

360.000 VND
 (0 reviews)
Máy sấy tóc Sunhouse SHD2303 công suất 1000W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

Máy sấy tóc Sunhouse SHD2303 công suất 1000W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

195.000 VND
 (0 reviews)
Máy sấy tóc Sunhouse SHD2302 công suất 1200W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

Máy sấy tóc Sunhouse SHD2302 công suất 1200W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

195.000 VND
 (0 reviews)
Máy sấy tóc Sunhouse SHD2301 công suất 650W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

Máy sấy tóc Sunhouse SHD2301 công suất 650W, chất liệu nhựa ABS, BH 1 năm

145.000 VND
 (0 reviews)
Máy sấy tóc Tiross TS4321, có giá treo dùng cho khách sạn, 1500W.

Máy sấy tóc Tiross TS4321, có giá treo dùng cho khách sạn, 1500W.

380.000 VND
 (0 reviews)
Máy sấy tóc Elmich HDE1818, 2 tốc độ sấy, công suất 1800w, Bh 1 năm.

Máy sấy tóc Elmich HDE1818, 2 tốc độ sấy, công suất 1800w, Bh 1 năm.

640.000 VND
 (0 reviews)
Máy sấy tóc Elmich HDE1815, 2 tốc độ sấy, công suất 1800w, Bh 1 năm.

Máy sấy tóc Elmich HDE1815, 2 tốc độ sấy, công suất 1800w, Bh 1 năm.

559.000 VND
 (0 reviews)
Máy sấy tóc Elmich HDE1814, 2 tốc độ sấy, công suất 1800w, Bh 1 năm.

Máy sấy tóc Elmich HDE1814, 2 tốc độ sấy, công suất 1800w, Bh 1 năm.

559.000 VND
 (0 reviews)
Máy sấy tóc Elmich HDE1811, 2 tốc độ sấy, công suất 1200w, Bh 1 năm.

Máy sấy tóc Elmich HDE1811, 2 tốc độ sấy, công suất 1200w, Bh 1 năm.

365.000 VND
 (0 reviews)
Máy sấy tóc Elmich HDE0770, công suất 1600w, đa tốc độ, bh 12 tháng.

Máy sấy tóc Elmich HDE0770, công suất 1600w, đa tốc độ, bh 12 tháng.

379.000 VND
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top