Máy Xay Sinh Tố - Ép Trái Cây - Cầm Tay

Máy xay cầm tay đa năng Sunhouse SHD5619 công suất 700W, 2 tốc độ.

Máy xay cầm tay đa năng Sunhouse SHD5619 công suất 700W, 2 tốc độ.

1.190.000 VND
 (0 reviews)
Máy xay cầm tay đa năng Sunhouse SHD5614 công suất 200W, 2 tốc độ.

Máy xay cầm tay đa năng Sunhouse SHD5614 công suất 200W, 2 tốc độ.

640.000 VND
 (0 reviews)
Máy xay cầm tay đa năng Sunhouse SHD5613 công suất 200W, 2 tốc độ.

Máy xay cầm tay đa năng Sunhouse SHD5613 công suất 200W, 2 tốc độ.

580.000 VND
 (0 reviews)
Máy xay sinh tố Sunhouse SHD5580 công suất 400W, dung tích 1.2L, BH 1 năm

Máy xay sinh tố Sunhouse SHD5580 công suất 400W, dung tích 1.2L, BH 1 năm

795.000 VND
 (0 reviews)
Máy xay sinh tố Sunhouse SHD5561 công suất 400W, dung tích 1.2L, BH 1 năm

Máy xay sinh tố Sunhouse SHD5561 công suất 400W, dung tích 1.2L, BH 1 năm

705.000 VND
 (0 reviews)
Máy xay sinh tố Sunhouse SHD5560 công suất 400W, dung tích 1.2L, BH 1 năm

Máy xay sinh tố Sunhouse SHD5560 công suất 400W, dung tích 1.2L, BH 1 năm

645.000 VND
 (0 reviews)
Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5339 công suất 400W, dung tích 1.25L

Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5339 công suất 400W, dung tích 1.25L

1.145.000 VND
 (0 reviews)
Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5338 công suất 380W, dung tích 1.75L

Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5338 công suất 380W, dung tích 1.75L

770.000 VND
 (0 reviews)
Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5329 công suất 220W, dung tích 1.25L

Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5329 công suất 220W, dung tích 1.25L

830.000 VND
 (0 reviews)
Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5328 công suất 220W, dung tích 1.2L

Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5328 công suất 220W, dung tích 1.2L

800.000 VND
 (0 reviews)
Máy xay sinh tố Sunhouse SHD5325 công suất 220W, dung tích 1.25L, BH 1 năm

Máy xay sinh tố Sunhouse SHD5325 công suất 220W, dung tích 1.25L, BH 1 năm

715.000 VND
 (0 reviews)
Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5323 công suất 220W, dung tích 1.25L

Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5323 công suất 220W, dung tích 1.25L

655.000 VND
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top