Quạt điện

Quạt treo tường công nghiêp LiFan T30CN công suất 120W, sải cánh 75cm.

Quạt treo tường công nghiêp LiFan T30CN công suất 120W, sải cánh 75cm.

1.485.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường công nghiêp LiFan T26CN công suất 110W, sải cánh 64cm.

Quạt treo tường công nghiêp LiFan T26CN công suất 110W, sải cánh 64cm.

1.340.000 VND
 (0 reviews)
Quạt phun sương công nghiệp Lifan D26LF công suất 160W, sải cánh 64cm.

Quạt phun sương công nghiệp Lifan D26LF công suất 160W, sải cánh 64cm.

3.840.000 VND
 (0 reviews)
Quạt công nghiệp LiFan D30CX, công suất 160W, sải cánh 74cm, 3 tốc độ.

Quạt công nghiệp LiFan D30CX, công suất 160W, sải cánh 74cm, 3 tốc độ.

1.650.000 VND
 (0 reviews)
Quạt công nghiệp LiFan D26CX công suất 110W, sải cánh 64cm, 3 tốc độ.

Quạt công nghiệp LiFan D26CX công suất 110W, sải cánh 64cm, 3 tốc độ.

1.450.000 VND
 (0 reviews)
Quạt bàn LiFan B106 công xuất 14W, đường kính cánh 15cm, BH 12 tháng.

Quạt bàn LiFan B106 công xuất 14W, đường kính cánh 15cm, BH 12 tháng.

150.000 VND
 (0 reviews)
Quạt bàn LiFan GN4 công xuất 14W, đường kính cánh 10cm, 2 tốc độ gió.

Quạt bàn LiFan GN4 công xuất 14W, đường kính cánh 10cm, 2 tốc độ gió.

145.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp LiFan HOMI, Công xuất 14W, Kích thước cánh 10cm, BH 1 năm.

Quạt hộp LiFan HOMI, Công xuất 14W, Kích thước cánh 10cm, BH 1 năm.

145.000 VND
 (0 reviews)
Quạt cây công nghiệp Asia D24001 công suất 120W, đường kính cánh 60cm.

Quạt cây công nghiệp Asia D24001 công suất 120W, đường kính cánh 60cm.

1.385.000 VND
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top