Phụ Kiện

Vợt Vớt Thức Ăn, Chất Liệu Inox, An Toàn, Cán Gỗ, Sử Dụng Dễ Dàng.

Vợt Vớt Thức Ăn, Chất Liệu Inox, An Toàn, Cán Gỗ, Sử Dụng Dễ Dàng.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Xẻng xào thức ăn inox cán gỗ cho bếp ăn công nghiệp XXTAINOX, kích thước 1m.

Xẻng xào thức ăn inox cán gỗ cho bếp ăn công nghiệp XXTAINOX, kích thước 1m.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Ca múc dầu inox CMDINOX, cán ngắn bọc nhựa, móc treo ở đầu.

Ca múc dầu inox CMDINOX, cán ngắn bọc nhựa, móc treo ở đầu.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Ca múc dầu chất liệu inox CMDINOXCD, cán dài bọc nhựa, có móc treo.

Ca múc dầu chất liệu inox CMDINOXCD, cán dài bọc nhựa, có móc treo.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Vợt vớt thức ăn inox VVTTINOXLV, lưới đan vòng tròn, cán cầm bằng gỗ.

Vợt vớt thức ăn inox VVTTINOXLV, lưới đan vòng tròn, cán cầm bằng gỗ.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Vợt vớt thức ăn inox VVTAINOX, mặt lưới đan, cán cầm bằng gỗ chắc chắn.

Vợt vớt thức ăn inox VVTAINOX, mặt lưới đan, cán cầm bằng gỗ chắc chắn.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Ca múc dầu CMDINOXCD, cán dài chất liệu inox, an toàn khi sử dụng.

Ca múc dầu CMDINOXCD, cán dài chất liệu inox, an toàn khi sử dụng.

85.000 VND
 (0 reviews)
Sạn xào thức ăn XXTAINOX-CN chất liệu inox,cán gỗ cho bếp ăn công nghiệp

Sạn xào thức ăn XXTAINOX-CN chất liệu inox,cán gỗ cho bếp ăn công nghiệp

Liên Hệ
 (0 reviews)
Vá múc canh cán gỗ VMCCG, chất liệu inox, tiện ích cho bếp ăn công nghiệp.

Vá múc canh cán gỗ VMCCG, chất liệu inox, tiện ích cho bếp ăn công nghiệp.

Liên Hệ
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top