Khay Thức Ăn - Thực Phẩm

Khay buffet inox đựng thức ăn KDTA20, sâu 20cm, nắp đậy tiện lợi, nhiều size.

Khay buffet inox đựng thức ăn KDTA20, sâu 20cm, nắp đậy tiện lợi, nhiều size.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Khay buffet inox đựng thức ăn có nắp KDTA15, sâu 15cm, nhiều size.

Khay buffet inox đựng thức ăn có nắp KDTA15, sâu 15cm, nhiều size.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Khay buffet inox đựng thức ăn có nắp KDTA10, sâu 10cm, nhiều size.

Khay buffet inox đựng thức ăn có nắp KDTA10, sâu 10cm, nhiều size.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Khay buffet inox đựng thức ăn có nắp KDTA65, sâu 6.5cm, nhiều size.

Khay buffet inox đựng thức ăn có nắp KDTA65, sâu 6.5cm, nhiều size.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Khay cơm inox 201 KCPI5NT, có nắp nhựa, kích thước 29 x 37 x 3cm

Khay cơm inox 201 KCPI5NT, có nắp nhựa, kích thước 29 x 37 x 3cm

Liên Hệ
 (0 reviews)
Khay cơm inox 304 KCPI5NLN 5 ngăn, có nắp nhựa, kích thước 29 x 37 x 3.

Khay cơm inox 304 KCPI5NLN 5 ngăn, có nắp nhựa, kích thước 29 x 37 x 3.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Khay cơm inox 4 ngăn inox, có nắp nhựa, kích thước 22 x 28 x 3.

Khay cơm inox 4 ngăn inox, có nắp nhựa, kích thước 22 x 28 x 3.

66.000 VND
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top