Hộp Cơm Giữ Nhiệt - Bình Ủ Thức Ăn - Camen

Bình ủ giữ nhiệt Tafuco T-22xx, dung tích 1000ml, chất liệu inox 316 cao cấp.

Bình ủ giữ nhiệt Tafuco T-22xx, dung tích 1000ml, chất liệu inox 316 cao cấp.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Bình ủ giữ nhiệt 260ml Relea JV010040, inox 304 cao cấp, nắp vặn, có túi đựng.

Bình ủ giữ nhiệt 260ml Relea JV010040, inox 304 cao cấp, nắp vặn, có túi đựng.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Bình ủ giữ nhiệt 750ml Relea JV031704-0750, inox 304 cao cấp, nắp vặn, có dây treo.

Bình ủ giữ nhiệt 750ml Relea JV031704-0750, inox 304 cao cấp, nắp vặn, có dây treo.

530.000 VND
 (0 reviews)
Bình ủ giữ nhiệt 800ml Relea JV031703, inox 304 cao cấp, nắp vặn, có dây treo.

Bình ủ giữ nhiệt 800ml Relea JV031703, inox 304 cao cấp, nắp vặn, có dây treo.

580.000 VND
 (0 reviews)
Bình ủ giữ nhiệt 720ml Supor KC95CB1, inox 304 cao cấp, nắp vặn.

Bình ủ giữ nhiệt 720ml Supor KC95CB1, inox 304 cao cấp, nắp vặn.

890.000 VND
 (0 reviews)
Bình ủ giữ nhiệt 500ml Supor KC50BA1, inox 304 cao cấp, nắp vặn.

Bình ủ giữ nhiệt 500ml Supor KC50BA1, inox 304 cao cấp, nắp vặn.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Hộp cơm giữ nhiệt 1700ml Supor KF20G1, inox 304 cao cấp mạ màu, có quai xách.

Hộp cơm giữ nhiệt 1700ml Supor KF20G1, inox 304 cao cấp mạ màu, có quai xách.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Hộp cơm giữ nhiệt 1600ml Supor KF16F1, inox 304 cao cấp, có quai xách.

Hộp cơm giữ nhiệt 1600ml Supor KF16F1, inox 304 cao cấp, có quai xách.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Hộp cơm giữ nhiệt 2000ml Supor KF17B1, inox 304 cao cấp, có dây đeo.

Hộp cơm giữ nhiệt 2000ml Supor KF17B1, inox 304 cao cấp, có dây đeo.

925.000 VND
 (0 reviews)
Hộp cơm giữ nhiệt 2000ml Supor KF20H1, inox 304 cao cấp, có dây đeo.

Hộp cơm giữ nhiệt 2000ml Supor KF20H1, inox 304 cao cấp, có dây đeo.

1.550.000 VND
 (0 reviews)
Hộp cơm giữ nhiệt 2500ml Supor KF15A1, inox 304 cao cấp, có quai xách.

Hộp cơm giữ nhiệt 2500ml Supor KF15A1, inox 304 cao cấp, có quai xách.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Bình ủ thức ăn 500ml Bemega BXT500B, 2 lớp inox 304 mạ màu.

Bình ủ thức ăn 500ml Bemega BXT500B, 2 lớp inox 304 mạ màu.

685.000 VND
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top