Máy Kẹp Duỗi Tóc - Uốn - Tạo Nếp

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV10-XX645 công suất 22W, 1 chế độ nhiệt.

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV10-XX645 công suất 22W, 1 chế độ nhiệt.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV20-K645 công suất 55W, 3 chế độ nhiệt.

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV20-K645 công suất 55W, 3 chế độ nhiệt.

949.000 VND
 (0 reviews)
Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV51-K645 công suất 45W, 5 chế độ nhiệt.

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV51-K645 công suất 45W, 5 chế độ nhiệt.

1.299.000 VND
 (0 reviews)
Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HW18-K645 công suất 1500W, 5 chế độ nhiệt.

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HW18-K645 công suất 1500W, 5 chế độ nhiệt.

939.000 VND
 (0 reviews)
Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HW17-x645 công suất 650W, 3 chế độ nhiệt.

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HW17-x645 công suất 650W, 3 chế độ nhiệt.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HW17-K645 công suất 55W, 2 chế độ nhiệt.

Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HW17-K645 công suất 55W, 2 chế độ nhiệt.

709.000 VND
 (0 reviews)
Máy ép tóc Tiross TS420 thanh nhiệt tiếp xúc Ceramic, công suất 25W.

Máy ép tóc Tiross TS420 thanh nhiệt tiếp xúc Ceramic, công suất 25W.

499.000 VND
 (0 reviews)
Máy ép tóc Tiross TS419 chính hãng, màn hình LCD, công suất 39W.

Máy ép tóc Tiross TS419 chính hãng, màn hình LCD, công suất 39W.

650.000 VND
 (0 reviews)
Máy ép tóc Tiross TS418 công suất 40W, thanh nhiệt tiếp xúc ceramic.

Máy ép tóc Tiross TS418 công suất 40W, thanh nhiệt tiếp xúc ceramic.

550.000 VND
 (0 reviews)
Máy ép tóc Tiross TS416 công suất 28W, thanh nhiệt tiếp xúc Ceramic.

Máy ép tóc Tiross TS416 công suất 28W, thanh nhiệt tiếp xúc Ceramic.

430.000 VND
 (0 reviews)
Máy ép tóc Tiross TS415 màn hình LCD, thanh nhiệt ceramic an toàn.

Máy ép tóc Tiross TS415 màn hình LCD, thanh nhiệt ceramic an toàn.

620.000 VND
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top