Máy Đánh Trứng - Làm Sữa Đậu Nành

Máy làm sữa đậu nành SHD5818 công suất 950W, dung tích 1.2L, BH 12 tháng.

Máy làm sữa đậu nành SHD5818 công suất 950W, dung tích 1.2L, BH 12 tháng.

1.400.000 VND
 (0 reviews)
Máy làm đậu nành SHD5816 công suất 850W, dung tích 1.1L, BH 12 tháng.

Máy làm đậu nành SHD5816 công suất 850W, dung tích 1.1L, BH 12 tháng.

1.300.000 VND
 (0 reviews)
Máy đánh trứng cầm tay Panasonic MK-GH1WRA công suất 200W, 5 tốc độ.

Máy đánh trứng cầm tay Panasonic MK-GH1WRA công suất 200W, 5 tốc độ.

838.000 VND
 (0 reviews)
Máy đánh trứng Panasonic MK-GB1WRA Csuất 200W, dung tích 3L, 5 tốc độ.

Máy đánh trứng Panasonic MK-GB1WRA Csuất 200W, dung tích 3L, 5 tốc độ.

1.489.000 VND
 (0 reviews)
Máy đánh trứng cầm tay Elmich HDE1852, 5 tốc độ, Cs 300w, Bh 1 năm.

Máy đánh trứng cầm tay Elmich HDE1852, 5 tốc độ, Cs 300w, Bh 1 năm.

839.000 VND
 (0 reviews)
Máy đánh trứng cầm tay Elmich HDE1851, 5 tốc độ, Cs 300w, Bh 1 năm.

Máy đánh trứng cầm tay Elmich HDE1851, 5 tốc độ, Cs 300w, Bh 1 năm.

779.000 VND
 (0 reviews)
Máy làm sữa đậu nành Bluestone SMB7391, dung tích 1.3L, Bh 2 năm.

Máy làm sữa đậu nành Bluestone SMB7391, dung tích 1.3L, Bh 2 năm.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Máy làm sữa đậu nành Bluestone SMB7328, dung tích 1.2L, Bh 2 năm.

Máy làm sữa đậu nành Bluestone SMB7328, dung tích 1.2L, Bh 2 năm.

Liên Hệ
 (0 reviews)
Máy làm sữa đậu nành BlueStone SMB7389 dung tích 1.3L, BH 24 tháng.

Máy làm sữa đậu nành BlueStone SMB7389 dung tích 1.3L, BH 24 tháng.

3.149.000 VND
 (0 reviews)
Máy làm sữa đậu nành BlueStone SMB7361 công suất 1000W, dung tích 1.4L

Máy làm sữa đậu nành BlueStone SMB7361 công suất 1000W, dung tích 1.4L

2.299.000 VND
 (0 reviews)
Máy làm sữa đậu nành BlueStone SMB7358 dung tích 1.3L, đa chức năng.

Máy làm sữa đậu nành BlueStone SMB7358 dung tích 1.3L, đa chức năng.

2.359.000 VND
 (0 reviews)
Máy làm sữa đậu nành BlueStone SMB7326 công suất 1000W, dung tích 1,2L

Máy làm sữa đậu nành BlueStone SMB7326 công suất 1000W, dung tích 1,2L

1.499.000 VND
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top