Quạt Treo Tường

Quạt treo tường Yanfan TC18 công xuất 65W, sải cánh 45cm, 3 tốc độ gió

Quạt treo tường Yanfan TC18 công xuất 65W, sải cánh 45cm, 3 tốc độ gió

349.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường công nghiêp LiFan T30CN công suất 120W, sải cánh 75cm.

Quạt treo tường công nghiêp LiFan T30CN công suất 120W, sải cánh 75cm.

1.485.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường công nghiêp LiFan T26CN công suất 110W, sải cánh 64cm.

Quạt treo tường công nghiêp LiFan T26CN công suất 110W, sải cánh 64cm.

1.340.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường Lifan T24CN công xuất 110W, sải cánh 60cm, 3 tốc độ.

Quạt treo tường Lifan T24CN công xuất 110W, sải cánh 60cm, 3 tốc độ.

1.180.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường LiFan T20CN công xuất 100W, sải cánh 50cm, BH 12 tháng

Quạt treo tường LiFan T20CN công xuất 100W, sải cánh 50cm, BH 12 tháng

830.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường LiFan T18CH, 2 dây. Công xuất 60W, cánh 45cm, BH 12 tháng

Quạt treo tường LiFan T18CH, 2 dây. Công xuất 60W, cánh 45cm, BH 12 tháng

435.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường LiFan T16CN, 1 dây, Công xuất 45W, cánh 40cm. BH 12 tháng

Quạt treo tường LiFan T16CN, 1 dây, Công xuất 45W, cánh 40cm. BH 12 tháng

310.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường LiFan T18CN, 1 dây. Công xuất 60W, cánh 45cm. BH 12 tháng

Quạt treo tường LiFan T18CN, 1 dây. Công xuất 60W, cánh 45cm. BH 12 tháng

405.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường LiFan T16CH, 2 dây. Công xuất 45W, cánh 40cm. BH 12 tháng

Quạt treo tường LiFan T16CH, 2 dây. Công xuất 45W, cánh 40cm. BH 12 tháng

340.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường LiFan T162H, Công xuất 45W, cánh 40cm, BH 12 tháng

Quạt treo tường LiFan T162H, Công xuất 45W, cánh 40cm, BH 12 tháng

335.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường LiFan T161, Công xuất 45W, Sải cánh 40cm. BH 12 tháng

Quạt treo tường LiFan T161, Công xuất 45W, Sải cánh 40cm. BH 12 tháng

295.000 VND
 (0 reviews)
Quạt treo tường LiFan TN, Công xuất 45W, Sải cánh 40cm

Quạt treo tường LiFan TN, Công xuất 45W, Sải cánh 40cm

295.000 VND
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top