Quạt Hộp - Quạt Sạc

Quạt hộp LiFan HO248, Công xuất 40W, kích thướng cánh 35cm. BH 1 năm.

Quạt hộp LiFan HO248, Công xuất 40W, kích thướng cánh 35cm. BH 1 năm.

395.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp LiFan HV148, Công xuất 40W, Kích thước cánh 35cm, BH 1 năm.

Quạt hộp LiFan HV148, Công xuất 40W, Kích thước cánh 35cm, BH 1 năm.

380.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp LiFan HO238, Công xuất 36W, Kích thước cánh 25cm, BH 1 năm.

Quạt hộp LiFan HO238, Công xuất 36W, Kích thước cánh 25cm, BH 1 năm.

295.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp LiFan HV138, Công xuất 36W, Kích thước cánh 25cm, BH 1 năm.

Quạt hộp LiFan HV138, Công xuất 36W, Kích thước cánh 25cm, BH 1 năm.

295.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp LiFan HO888, nhỏ nhắn, Công xuất 15W, Kích thước cánh 18cm.

Quạt hộp LiFan HO888, nhỏ nhắn, Công xuất 15W, Kích thước cánh 18cm.

205.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp LiFan HV666, Công xuất 15W, Kích thước cánh 18cm, 5 cánh.

Quạt hộp LiFan HV666, Công xuất 15W, Kích thước cánh 18cm, 5 cánh.

205.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp LiFan HOMI, Công xuất 14W, Kích thước cánh 10cm, BH 1 năm.

Quạt hộp LiFan HOMI, Công xuất 14W, Kích thước cánh 10cm, BH 1 năm.

145.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp Senko BD850 sải cánh 40cm, công xuất 47W, động cơ bạc thau.

Quạt hộp Senko BD850 sải cánh 40cm, công xuất 47W, động cơ bạc thau.

405.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp Senko BD8860 công xuất 40W, sải cánh 30cm, 3 tốc độ gió.

Quạt hộp Senko BD8860 công xuất 40W, sải cánh 30cm, 3 tốc độ gió.

295.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp Senko BD860 công xuất 55W, đường kính cánh 30cm, 3 tốc độ gió

Quạt hộp Senko BD860 công xuất 55W, đường kính cánh 30cm, 3 tốc độ gió

265.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp Senko BD230 đường cánh 20cm, công xuất 28W, 2 tốc độ gió.

Quạt hộp Senko BD230 đường cánh 20cm, công xuất 28W, 2 tốc độ gió.

190.000 VND
 (0 reviews)
Quạt hộp Asia F16001 công suất 45w, cánh rộng 40cm, thiết kế gọn nhẹ.

Quạt hộp Asia F16001 công suất 45w, cánh rộng 40cm, thiết kế gọn nhẹ.

515.000 VND
 (0 reviews)

GIA DỤNG MY CHÂU

Back To Top